Chapoma healing

Manuele behandeltechniek

"Kinderen die hooggevoelig zijn, ervaren na behandeling minder overprikkeling."

De Chapoma Healing is een manuele behandeltechniek die ontwikkeld is door parapsycholoog Richard Krebber M.A. (internationaal University Lugano, lector prof. drs Henri van Praag). 

Het doel van deze manuele energetische healingstechniek is om de energetische balans op mentaal, fysiek en spiritueel niveau te herstellen. Daarnaast reikt de therapie je handvatten voor verdere (spirituele) groei en ontwikkeling. 

 'Chapoma' is een integratieve techniek waarin (cha)kra-diagnostiek, (po)lariteiten en (ma)gnetiseren met elkaar gecombineerd worden.